Welcome to Unicity's PDR 2010


PHYSICIANS' DESK REFERENCE หรือ PDR เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดในการสั่งจ่ายยา หรือให้คำแนะนำจากแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐแล้ว PDR ส่งตรงถึงมือแพทย์ และหัวหน้าเภสัชกรทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีอาชีพทางด้านการดูแลสุขภาพถือว่าการอ้างอิงข้อมูลจาก PDR เป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ใด

Unicity's PDR 2010 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยูนิซิตี้ (Unicity Make Life Better) ในหนังสือ PDR 2010 แหล่งข้อมูลที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดในการสั่งจ่ายยา หรือให้คำแนะนำจากแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) แล้ว มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 11 รายการ ประกอบด้วย:
ติดตามข้อมูลทั้งหมดที่: http://unicity-pdr.blogspot.com

Unicity's PDR
http://unicitypdr.blogspot.com