WELCOME TO UNICITY'S PDR 2016

PHYSICIANS' DESK REFERENCE หรือ PDR เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดในการสั่งจ่ายยา หรือให้คำแนะนำจากแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาแล้ว PDR ส่งตรงถึงมือแพทย์ และหัวหน้าเภสัชกรทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีอาชีพทางด้านการดูแลสุขภาพถือว่าการอ้างอิงข้อมูลจาก PDR เป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ใด

Unicity's PDR 2016 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยูนิซิตี้ (Unicity Make Life Better) ที่บรรจุในหนังสือ PDR 2016 ซึ่งผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ได้รับความไว้ วางใจให้ถูกบรรจุอยู่ใน PDR 2016 มากถึง 15 รายการ ประกอบด้วย:
ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพต่อผู้ป่วย และผู้มีปัญหาทางสุขภาพ ยูนิซิตี้จึงมีปนิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มี ประโยชน์ต่อผู้บริโภคยิ่งๆ ขึ้นไป

ติดตามข้อมูลทั้งหมดที่ >> http://unicity-pdr.blogspot.com

Unicity's PDR
http://unicitypdr.blogspot.com